Programy MBA - Master of Business Administration

Štúdium MBA sa radí medzi najprestížnejšie štúdiá na celom svete. Jednotlivé programy sa zameriavajú nielen na teóriu, ale predovšetkým na aplikáciu nadobudnutých znalostí v praxi, vďaka čomu umožňujú študentom bohato zužitkovať všetky vedomosti v mnohých oblastiach svetového obchodu. Je možné vyberať z 12 špecializácií.

Základné informácie o štúdiu

MBA
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
 • CENA ONLINE ŠTÚDIA

  2650 €
 • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
 • ✔ Jednoduché podania prihlášky
 • ✔ Podpora študijného oddelenia
 • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka MBA programov

MBAML

MBA Management a leadership

Štúdiom programu MBA Management a leadership rozšírite svoje vedomosti z oblasti manažmentu, ktorých znalosť je pre úspešného manažéra v súčasnosti kľúčová. V rámci odboru MBA Manažment získate vedomosti a schopnosti z tých oblastí riadenia, ktoré patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie. Študenti…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBASM

MBA Strategický management

Štúdium programu MBA Strategický manažment sa zameriava na dlhodobé plánovanie a smerovanie organizácie ako celku alebo jej časti. Pozornosť sa venuje predovšetkým definícii poslania, jej premene na konkrétne ciele a následnému stanoveniu spôsobu dosiahnutia tohto poslania. S ohľadom na to…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAFMC

MBA Finančný management a controlling

Program MBA Finančný management a controlling je navrhnutý predovšetkým pre podnikateľov, manažérov a ostatných záujemcov, ktorých záujem smeruje do oblasti finančného manažmentu a chcú získať ucelené informácie a vedomosti súvisiace s touto problematikou. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi finančného…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBASAM

MBA Sales management

Program MBA Sales Management je zameraný nielen na profesionálnu problematiku predaja a riadenia predaja medzi podnikmi (B2B), ale rozvíja aj perspektívu a obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami a koncovými zákazníkmi (B2C). Program je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú obchodom,…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAM

MBA Marketing a reklama

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pre uchádzačov, ktorí chcú rozvíjať svoje znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie. Poskytuje základný prehľad o súčasných marketingových trendoch, rozšíri vaše znalosti súvisiace s tvorbou a budovaním značky a vytváraním…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAAK

MBA Audit a kontrolné systémy

Program MBA Audit a kontrolné systémy je určený predovšetkým audítorom, ktorí chcú získať hlbšie znalosti a rozšíriť si obzory v oblasti interného a externého auditu. V rámci tohto programu študenti nadobudnú ucelený prehľad o problematike auditu, jeho členení, aktuálne využívaných…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €
MBAMZ

MBA Management v zdravotníctve

Cieľom štúdia profesijného programu MBA Manažment v zdravotníctve je rozšíriť teoretické a praktické vedomosti, ktoré komplexne pokrývajú problematiku riadenia v zdravotníckych organizáciách, organizáciu riadenia inštitúcií, projektového plánovania, financovania či riadenia ľudských zdrojov. Ide o veľmi prestížny program, ktorý sa odborne…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2650 €