Programy MSc - Master of Science

Študijný program MSc (Master of Science) ponúka študentom rozšírenie ich doterajších teoretických vedomostí, znalostí a skúseností z predchádzajúceho štúdia a praxe. Na Prague Institute of Business si študenti môžu vybrať z troch špecializácií.

Základné informácie o štúdiu

MSc
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
 • CENA ONLINE ŠTÚDIA

  2900 €
 • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
 • ✔ Jednoduché podania prihlášky
 • ✔ Podpora študijného oddelenia
 • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka MSc programov

MScML

MSc Management

V rámci odboru MSc Management získate vedomosti a schopnosti z tých oblastí riadenia, ktoré patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie. Program MSc sa zameriava na čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe, ktorí majú záujem získať teoretický základ v manažérskych odboroch.…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
MScM

MSc Marketing a média

V rámci odboru MSc Marketing a médiá sa zoznámite so základnými pojmami a koncepciami marketingu, marketingovým procesom a strategickým plánovaním. Program MSc sa zameriava na čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe, ktorí majú záujem získať teoretický základ v manažérskych…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
MScMP

MSc Manažerská psychológia

Program MSc Manažérska psychológia sa zameriava na vysvetlenie špecifík pracovných vzťahov, skupinových rolí, typológie osobnosti, ako aj na význam emocionálnej inteligencie manažéra, asertivity a motivácie. Obsah programu tvoria relevantné psychologické poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre efektívny manažment. Dôraz sa kladie…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €