Lektori

Lektorský tím Bratislava Institute of Business tvoria kvalitní odborníci, ktorí sa vždy zameriavajú na príslušnú oblasť vzdelávacieho programu takým spôsobom, aby účastníci programu získali z daného odboru tie najlepšie a najaktuálnejšie informácie. S ich pomocou potom študenti dokážu efektívne aplikovať teoretické znalosti v praxi. Študijné materiály sú založené na reálnych situáciách, projektoch a prípadových štúdiách, ktoré odrážajú aplikáciu teoretických vedomostí v praxi. Výsledkom a pridanou hodnotou sú ich cenné návody, rady a postupy využiteľné v každodenných firemných procesoch.