Bratislava Institute of Business

Prihláška

CIELE A POSLANIE INŠTITÚTU

Faktorov, ktoré sa podieľajú na správnom výbere školy, je hneď niekoľko. Aby ste zvolili správne, treba si vybrať inštitúciu s odborom, ktorý najlepšie naplní vaše očakávania.
NAŠE HODNOTY

Všetky vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby bolo vzdelanie, ktoré poskytujeme, nielen unikátne, ale najmä obohacujúce a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.

Viac
NAŠA MISIA

Našou misiou je posúvať a rozvíjať sa v oblasti poskytovania postgraduálneho manažérskeho vzdelávania. Pracujeme teda na tom, aby sme ponúkali kvalitné a cenovo dostupné online vzdelanie študentom po celom svete.

Viac
NAŠA VÍZIA

Víziou Bratislava Institute of Business je stať sa prestížnym inštitútom v oblasti manažérskeho vzdelávania, ktorý je založený na inováciách a naplno využíva všetky dostupné moderné technológie. Prioritou sú pre nás znalosti, skúsenosti a poznatky z praxe.

Viac

PREČO ZVOLIŤ BRATISLAVA INSTITUTE OF BUSINESS

Bratislava Institute of Business poskytuje moderné profesijné štúdium. Vzdelávacie programy MBA, MPA, DBA, BBA, LLM, MSc a LLD je možné u nás študovať kompletne online.
#

Unikátne profesijné vzdelanie

Naše študijné zameranie je prispôsobené potrebám uchádzačov, pričom rešpektuje nielen ich potreby, ale aj ich silné stránky, vlohy a predstavy o budúcej profesii. Štúdium umožňuje vybrať si program podľa svojich predstáv. Po jeho ukončení si odnesiete celosvetovo uznávaný diplom.

#

Aktuálnosť výučby

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo nejviac odrážalo reálne životné situácie a manažersku prax. Získané znalosti a praktické manažerske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

#

Dôraz na prax

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najlepšie odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. V priebehu výučby budete môcť všetko konzultovať s garantmi, ktorí pôsobia na významných manažérskych pozíciách a majú bohaté skúsenosti.

#

Akreditácia a členstvo

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Call to action Image

Kontaktujte nás

+420 728 368 516 alebo studium@bbinstitut.sk

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Časté otázky týkajúce sa priebehu štúdia. Pokiaľ tu svoju otázku či odpoveď nenájdete, neváhajte sa na nás so svojou otázkou obrátiť.
#

Flexibilná forma štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky.

#

Špičkový tím

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a užitočné vzdelanie.

#

Konkurenčné výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

ŠTÚDIUM NA BRATISLAVA INSTITUTE OF BUSINESS

Bratislava Institute of Business ponúka moderný koncept štúdia, ktoré premieta teóriu priamo do manažérskej praxe.

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS

 •  prestížna akreditácia
 •  kvalitné vzdelanie v prestížnych odboroch
 •  štúdium v slovenčine
 •  štúdium zamerané na prax
 •  časová flexibilita štúdia
 •  12 programov MBA, 1 MPA, 2 DBA, 3 LLM, 1 LLD, 2 BBA, 3 MSc

PODMIENKY PRIJATIA

AKREDITÁCIE

price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.

Referencie našich študentov

 • „Za najväčšiu prednosť štúdia považujem výber špecializácií a možnosť študovať predmety, ktoré mi presne vyhovovali. Prekvapilo ma, že poznatky z jednotlivých programov sú vždy využiteľné v praxi, a preto ich môžem len odporúčať.“

  Mgr. Miloslav Horák, MBA
  MBA Management a leadership
 • „V tomto období som nechcela nič riskovať, a preto som sa rozhodla pre štúdium, ktoré prebieha 100 % online. Zloženie, obsah predmetov a možnosť konzultácie s lektormi ma veľmi prekvapili a celé štúdium môžem len odporúčať.“

  Ing. Lenka Hrochová, MBA
  MBA Finančný management a controlling
 • „Štúdium splnilo moje očakávania. Kľúčovým faktorom bola pre mňa možnosť štúdia kompletne online a výber špecializácie. Skvelý lektorský tím na Bratislava Institute of Business a jeho profesionálny prístup, ako aj celé štúdium, môžem len odporúčať.“

  Ing. Jiří Novotný, DBA
  DBA Executive Management
 • „Hľadala som štúdium BBA, ktoré by mi nezabralo priveľa času dochádzaním a nevyhnutnou účasťou na prednáškach, keď môžem všetko zvládnuť samoštúdiom. Vzdelávací program BBA na Bratislava Institute of Business môžem len odporúčať tak z hľadiska jeho praktického prínosu, ako aj z pohľadu formy a obsahu. V štúdiu na Bratislava Institute of Business pokračujem aj ďalej v programe MBA.“

  Lenka Malá, BBA
  BBA Základy managementu
 • „Štúdium na Bratislava Institute of Business môžem len odporúčať. Pre mňa bolo prínosné a pohodlné. Hľadal som program MSc Marketing a štúdium spolu s profesionálnym prístupom zo strany inštitútu nielen naplnilo, ale dokonca prekonalo moje očakávania.“

  Mgr. Otakar Volek, MSc
  MSc Marketing a média