Programy BBA - Bachelor of Business Administration

Štúdium BBA (Bachelor of Business Administration) predstavuje bakalársky stupeň manažérskeho profesijného vzdelávania a slúži teda ako príprava na následné štúdium MBA (Master of Business Administration). Program je zostavený tak, aby študentom ponúkol ucelené základné informácie zo všetkých odvetví manažmentu, bez ktorých sa vedúci pracovník či iný špecialista v tomto odbore nezaobíde.

Základné informácie o štúdiu

BBA
Podmienky prijatia Podmienkou pre prijatie do programu BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 10 - 12 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 8 - 12 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 20 normostrán)
 • CENA ONLINE ŠTÚDIA

  1500 €
 • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
 • ✔ Jednoduché podania prihlášky
 • ✔ Podpora študijného oddelenia
 • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka BBA programov

BBAMK

BBA Marketing a komunikácia

Program BBA Marketing a komunikácia je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, ako to chodí v médiách alebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Študenti si osvoja základné znalosti spojené s prácou v reklame a marketingu. Tento program je určený…
 • Dĺžka Studia 10 - 12 mesiacov
 • 1500 €
BBAZM

BBA Základy managementu

Program BBA Základy manažmentu pripravuje študentov na funkcie nižšej a strednej úrovne riadenia rôznych druhov firiem a organizácií. Zoznamuje ich so základmi a s princípmi manažmentu, ktoré sa im môžu zísť tak v podnikateľskej činnosti, ako aj v práci na manažérskej pozícii, ale aj v každodennom živote.…
 • Dĺžka Studia 10 - 12 mesiacov
 • 1500 €