Programy MPA - Master of Public Administration

Študijný vzdelávací program MPA (Master of Public Administration) je určený predovšetkým pre štátnych úradníkov či zamestnancov vo verejnej správe, prípadne zamestnancov neziskových organizácií na manažérskych pozíciách, ktorí chcú svoju kariéru a osobnostný rast v oblasti verejnej správy posunúť zase o krok ďalej.

Základné informácie o štúdiu

MPA
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
  • CENA ONLINE ŠTÚDIA

    2650 €
  • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
  • ✔ Jednoduché podania prihlášky
  • ✔ Podpora študijného oddelenia
  • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka MPA programov

MPAVS

MPA Verejná správa

Program je určený pracovníkom verejnej správy, ktorí vykonávajú alebo ašpirujú na vedúce funkcie v štátnej správe. Program MPA predstavuje variant štúdia MBA uplatňovaného v súkromnom sektore, ktorý zohľadňuje špecifiká verejnej správy v tom najširšom zmysle slova. Cieľom štúdia MPA je…
  • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
  • 2650 €