Programy LLM - Master of Laws

Master of Laws predstavuje postgraduálny magisterský program so zameraním na právo a právnu vedu. Ide o klasický celosvetovo uznávaný model štúdia, ktorý môže byť poskytovaný v mnohých špecializáciách.

Základné informácie o štúdiu

LLM
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
 • CENA ONLINE ŠTÚDIA

  2900 €
 • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
 • ✔ Jednoduché podania prihlášky
 • ✔ Podpora študijného oddelenia
 • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka LLM programov

LLMMP

LLM Medzinárodné právo

Program Master of Laws so špecializáciou na medzinárodné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodu a základov medzinárodného súkromného práva. Program je určený tým študentom, ktorí si chcú rozšíriť dosiaľ nadobudnuté vedomosti a skúsenosti…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMVP

LLM Verejné právo

Program Master of Laws so špecializáciou na verejné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti správneho práva, práva sociálneho zabezpečenia a ďalšej problematiky s tým spojenej. Sústreďuje sa na zvýšenie kvalifikácie a odbornosti, a to predovšetkým…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMKP

LLM Korporátne právo

Program Master of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného práva a problematiky s tým spojenej. Poskytuje detailný pohľad na problematiku práv, vzťahov a správania fyzických a právnických osôb v…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €
LLMPP

LLM Právo v podnikaní

Študijný program LLM Právo v podnikaní je určený na poskytnutie detailného pochopenia právnych aspektov v podnikateľskom prostredí. Program je navrhnutý tak, aby vybavil študentov nielen teoretickými znalosťami, ale aj praktickými schopnosťami v oblasti podnikového práva, čo je zásadné pre úspešné…
 • Dĺžka Studia 12 - 16 mesiacov
 • 2900 €