Nech už si vyberiete akékoľvek zameranie, každý študijný program na Bratislava Institute of Business je zostavený tak, aby rozšíril vaše vedomosti v danej oblasti a obohatil tieto znalosti aj o cenné skúsenosti z praxe. Štúdium pre vás nebude len ďalším krokom pri zvyšovaní svojej profesijnej kvalifikácie, ale pomôže vám lepšie a efektívnejšie premýšľať nad riešením pracovných problémov a vaša cesta nahor po kariérnom rebríčku bude opäť o niečo jednoduchšia.

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a užitočné vzdelanie.

Na Bratislava Institute of Business záleží predovšetkým na vás a vašich časových možnostiach. Vzhľadom ku kompletnému online štúdiu môžete začať študovať kedykoľvek a získať kvalitné vzdelanie už za 1 rok.

Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia.Ponúkame 11 špecializovaných odborov MBA, 2 programy BBA, 3 programy LLM, 1 program MPA, 2 programy MSc, 2 programy DBA a 1 program LLD.

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s pracovnými, rodinnými či inými povinnosťami. Po celú dobu štúdia je vám k dispozícii lektor, ktorý vám nielen pomáha, ale aj motivuje.

Bratislava Institute of Business je vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou profesijné vzdelávacie programy BBA, DBA, LLM, MBA LLD, MSc. a MPA. Výučba je založená okrem iného na mnohoročných skúsenostiach a znalostiach našich garantov a lektorov, a to nielen z výučby na zahraničných vysokých školách, ale predovšetkým na ich skúsenostiach z praxe, ktoré majú pre študentov vždy najväčší prínos.

Jedným z prínosov štúdia na Bratislava Institute of Business je možnosť začatia štúdia prakticky kedykoľvek v priebehu celého roka. Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia.

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože odrážajú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.

Online forma štúdia poskytuje značnú flexibilitu, vďaka ktorej si naši študenti môžu svoje štúdium plne prispôsobiť svojim časovým možnostiam. Študovať tak teraz môže skutočne každý, vrátane tých najvyťaženejších.