Vedenie inštitútu

Vedenie Bratislava Institute of Business je zostavené z kvalitných odborníkov, pričom každý z nich sa venuje konkrétnej oblasti príslušného vzdelávacieho programu.
#

VEDÚCÍ ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

ING. BARBORA NEJEDLÁ
nejedla@bbinstitut.sk

#

RIADITEĽ PRE ŠTÚDIUM

MGR. JAN MORAVEC
moravec@bbinstitut.sk

#

RIADITEĽ PRE KONCEPCIU A ROZVOJ

ING. JIŘÍ ŠIMŮNEK
simunek@bbinstitut.sk

#

TAJOMNÍK

MGR. JAKUB KONÍČEK
konicek@bbinstitut.sk

#

RIADITEĹ PRE VONKAJŠIE VZŤAHY

ING. JAN FISHER
fisher@bbinstitut.sk

#

STRATEGICKÁ ŘEDITELKA

MGR. MAGDALENA ZRONKOVÁ
zronkova@bbinstitut.sk

#

VEDÚCI EKONOMICKÉHO ODDELENIA

JUDR. VERONIKA NOVÁKOVÁ
novakova@bbinstitut.sk

#

RIADITEĽ INŠTITÚTU

ING. PETR TACHOVSKÝ
tachovsky@bbinstitut.sk

price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.