Podmienky prijatia na štúdium

Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia.

Aké sú podmienky prijatia?


Štúdium MBA

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program BBA (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
 • uzavretiezmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium MPA

Na štúdium profesijného programu MPA (Master of Public Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program BBA (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium BBA

Na štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium LLM

Na štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws ) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program LLB (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium LLD

Na štúdium profesijného programu LLD (Doctor of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo dokončený program LLM
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium DBA

Na štúdium profesijného programu DBA (Doctor of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo absolvovanie programu MBA
 • alebo minimálne päťročná prax na manažérskej pozícii
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Štúdium MSc

Na štúdium profesijného programu MSc (Master of Science) je nutné spĺňať tieto podmienky:
 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program, prípadne program BBA (Z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.)
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.Môžem študovať MBA, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.

Je potrebné absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, BBA, LLM, MSc, LLD, MPA a DBA nie je potrebné zložiť žiadnu prijímaciu skúšku.

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, BBA, MSc, LLD, LLM alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postará študijné oddelenie, ktoré vás bude kontaktovať.
price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.