Programy DBA - Doctor of Business Administration

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) predstavuje významný doktorandský titul udeľovaný v oblasti podnikovej administratívy a manažmentu. Ide o najvyššiu profesijnú kvalifikáciu v oblasti manažérskeho vzdelávania a absolventi tohto študijného programu smerujú skôr cestou vedy, výskumu a pedagogického procesu.

Základné informácie o štúdiu

DBA
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 18 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 12 - 20 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 50 normostrán)
 • CENA ONLINE ŠTÚDIÁ

  3800 €
 • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
 • ✔ Jednoduché podania prihlášky
 • ✔ Podpora študijného oddelenia
 • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka DBA programov

DBAEPR

DBA Executive Marketing

Štúdium programu DBA Executive marketing je vhodné pre uchádzačov, ktorí v súčasnosti pôsobia na vedúcich pozíciách, ale aj zamestnancom a manažérom reklamných či PR agentúr, ktorých cieľom je rozšíriť si vedomosti a schopnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie a marketingovej stratégie. Úspešným…
 • Dĺžka Studia 12 - 18 mesiacov
 • 3800 €
DBAEM

DBA Executive Management

Štúdium programu DBA Executive Management je zavŕšením manažérskeho vzdelávania. Tento titul je najvyššou métou, ktorú možno v rámci profesijného štúdia dosiahnuť. Program je vhodný predovšetkým pre tých, ktorí už majú rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti manažmentu a chcú sa…
 • Dĺžka Studia 12 - 18 mesiacov
 • 3800 €