Často kladené otázky

Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky o štúdiu v našom inštitúte. Ak tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte sa na nás obrátiť.

Nikdy. Ak si študent zvolí klasickú formu štúdia, semináre nie sú povinné a slúži len na rozšírenie možností získaných informácií. Výučba, testovanie a písanie prác ďalej prebieha ako pri online formy štúdia. Ak si študent zvolí výučbu online, prebieha štúdium kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Študent sa teda do inštitútu nemusí dostaviť fyzicky ani raz. Všetko zvládneme vyriešiť online, od podania prihlášky po obhajobu záverečnej práce.

Klasické štúdium sa začína dvakrát ročne. Študenti môžu pri tejto forme navštevovať vzdelávacie semináre, ktorých rozvrh sa dozvedia na začiatku štúdia. Semináre neslúžia na testovanie ani preskúšanie a dochádzka nie je nutná, ich cieľom je rozšírenie znalostí. Všetky materiály sú k dispozícii v študentskej sekcii a prostredníctvom nej prebiehajú online aj všetky testy a odovzdávanie prác. Ak si študent vyberie online formu, získa prístup do študentskej sekcie. V nej prebieha aj testovanie a odovzdávanie prác. Podľa typu štúdia musí každý študent absolvovať všetky predmety príslušného programu. Pri každom predmete nájdete študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), ktorým si overíme vaše znalosti. Následne dostanete zadanie seminárnej práce (ku každému predmetu), vďaka ktorej zistíme, či ste pochopili informácie s ohľadom na praktické využitie. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. To je rovnaké pri oboch formách štúdia – klasickej aj online. Po úspešnej obhajobe záverečnej práce vám vystavíme diplom a získate profesijný titul. Samozrejmosťou pri oboch formách štúdia je možnosť online konzultácií s lektormi. Štúdiom vás budú sprevádzať lektori jednotlivých programov, ktorí vám nezávisle od formy štúdia vždy ochotne poradia a pomôžu.

V zásade hneď. Vďaka tomu, že štúdium prebieha kompletne online, môžete začať, kedykoľvek budete chcieť.

Všetky študijné materiály aj kontroly testov a písomných prác má na starosti náš lektorský tím. Ku každému predmetu je priradený jeden z našich lektorov, ktorý je kapacitou v danom odbore.

Materiály sú k dispozícii v študentskom systéme, do ktorého dostane každý študent prístup na začiatku štúdia. V študentskom systéme je uvedený obsah každého predmetu spolu s odporúčanou literatúrou a pri každom predmete majú študenti k dispozícii skriptá k danému okruhu.

Rozsah seminárnych prác je určený podľa zvoleného programu: BBA– 8 -12 normostrán, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostrán, DBA, LLD – 12 – 20 normostrán.

Áno, prihláška sa dá poslať ľahko a jednoducho elektronicky prostredníctvom formulára na našich stránkach. S prihláškou nemusíte nikam chodiť.

Podanie prihlášky je úplne zadarmo. Neplatíte žiadne poplatky, platíte len za štúdium.

V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky sa s vami študijné oddelenie spojí najneskôr do dvoch pracovných dní, spravidla prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške. Dostanete zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť a podpísať, a v písomnej či elektronickej forme poslať naspäť na našu adresu.

Štúdium prebieha v slovenskom jazyku.

Študijný odbor a študijný program nie je vysokoškolským štúdiom v zmysle zákona o vysokých školách, vysokoškolským štúdiom je MBA iba podľa zahraničných predpisov. Získaný titul tak nie je akademickým titulom, ale iba profesným titulom. Rozhodnutie ohľadom nostrifikácie teda záleží na konkrétnej firme, prípadne inštitúcii a predovšetkým na legislatívnej úprave danej krajiny.

Štúdium na Bratislava Institute of Business je akreditované významnými zahraničnými asociáciami, ako sú The International Association for Higher Education & Accreditation a European Association for Business Studies. Ďalej je Bratislava Institute of Business členom nielen profesijných asociácií, ale aj odborných organizácií, ktoré sa neustále snažia zvyšovať kvalitu vzdelávania.

Klasické štúdium sa začína dvakrát ročne a študenti môžu pri tejto forme navštevovať vzdelávacie semináre. Tí študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, sa nemôžu na týchto seminároch zúčastňovať. V prípade klasickej formy si študenti môžu vybrať, či budú záverečnú prácu obhajovať pred komisiou osobne v jednom z určených termínov alebo online. V prípade online formy študenti nemajú možnosť obhajovať záverečnú prácu osobne.

Ak máte záujem využiť vzdelávacie semináre a máte čas na ne dochádzať, určite vám odporúčame klasickú formu štúdia. Ďalšou možnou výhodou je obhajoba záverečnej práce osobne a nie online, ak nie ste fanúšikom moderných technológií. Pokiaľ však nemáte dostatok času a chcete začať študovať ihneď, online forma štúdia bude pre vás ideálna. Online forma štúdia je vďaka medzinárodne uznávaným akreditáciám kvalitatívne úplne totožná a medzinárodne uznávaná, rovnako ako klasická forma štúdia.

Na konci štúdia každý študent vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Obhajoba prebieha online formou. Pri klasickej forme štúdia si študent môže zvoliť, či bude obhajoba prebiehať s jeho fyzickou účasťou pred komisiou vo vypísaných termínoch, poprípade online. Pri voľbe online štúdia prebieha obhajoba online formou.

price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.