Programy LLD - Doctor of Laws

Štúdium profesijného vzdelávacieho programu LLD (Doctor of Laws) je určené najmä pre absolventov vysokých škôl špecializovaných na právo a právnu vedu, prípadne pre osoby bez právneho vzdelania s dlhodobou praxou. Ide o veľmi prestížny titul, ktorý predstavuje jeden z pomyselných vrcholov v rámci profesijného vzdelávania v oblasti práva.

Základné informácie o štúdiu

LLD
Podmienky prijatia Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby Štúdium prebieha klasickou alebo online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia 12 - 36 mesiacov
Začatie štúdia Individuálne
Študijné materiály Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce Rozsah seminárne práce je 12 - 20 normostrán
Zakončenie štúdia Záverečná práca (rozsah min. 50 normostrán)
  • CENA ONLINE ŠTÚDIA

    4000 €
  • ✔ Podanie prihlášky je zadarmo
  • ✔ Jednoduché podania prihlášky
  • ✔ Podpora študijného oddelenia
  • ✔ Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok

Ponuka LLD programov

LLDKP

LLD Korporátne právo

Program Doctor of Laws so špecializáciou na korporátne právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti obchodného záväzkového práva, korporátneho práva, správy podniku a problematiky s tým spojenej. Program je vhodný pre osoby pôsobiace v strednom a…
  • Dĺžka Studia 12 - 36 mesiacov
  • 4000 €