Kto jsme

Našou misiou je prinášať prostredníctvom internetu kvalitné a cenovo dostupné vzdelanie dospelým študentom z celého sveta.

ČO VÁM PRINESIE ŠTÚDIUM NA BRATISLAVA INSTITUTE OF BUSINESS?

Bratislava Institute of Business je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelania v profesne vzdelávacích programoch MBA, DBA, BBA, MPA, MSc, LLM a LLD.
#

Prestižné vzdelanie

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

#

Konkurenčné výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

#

Individuálny prístup

Naše študijné zameranie je prispôsobené potrebám uchádzačov, pričom rešpektuje nielen ich potreby, ale aj ich silné stránky, vlohy a predstavy o budúcej profesii. Štúdium umožňuje vybrať si program podľa svojich predstáv. Po jeho ukončení si odnesiete celosvetovo uznávaný diplom.

#

Prínos pre prax

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. V priebehu výučby budete mať možnosť všetko konzultovať s garantmi z významných manažérskych pozícií a bohatými skúsenosťami.

price and packages-Call-to-action-Icon

Vďaka štúdiu BBA, MBA, MPA, MSc, DBA, LLM či LLD študenti získajú tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych odvetví a odborov, ktoré môžu potom aplikovať do svojho každodenného života aj praxe.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA BRATISLAVA INSTITUTE OF BUSINESS

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistia kvalitné a praktické vzdelanie.

PRÍNOSY STUDIA

  • 11 programov MBA, 2 DBA, 3 LLM, 2 BBA, 1 LLD, 2 MSc
  • kvalitné vzdelanie v prestížnych odboroch
  • štúdium v slovenčine
  • štúdium zamerané na prax
  • časová flexibilita štúdia
  • prestížne akreditácie
  • štúdium kompletne online